Moje ksizki to splot niemoliwego z nieprawdopodobnym. Kad mona czyta z osobna i w dowolnej kolejnoci. Jednak wszystkie razem stanowi uporzdkowan cao. Jeli co gdzie si wydarzyo, to nie bez powodu. Teoria jest prosta - nie ma przypadkw. Jeli ja spotkaem Ciebie, a Ty spotkae mnie, to nie po to, by si spotka, min i zapomnie.

Nr konta do wsparcia:
451600 1462 1810 5021 000 00001

Wybierz ksik. Przeczytaj. Jeli ci si spodobaa, wpa na w/w konto kwot ktr uznasz za stosown z zaznaczeniem ktr ksik wspierasz. Pienidze zostan przeznaczone na wydanie ksiek profesjonalnym drukiem.

C U D na K I K O A C H - Kikoy to niewielka miejscowo. Ley w poowie drogi pomidzy Serockiem, a Nowym Dworem Mazowieckim. Niedaleko tamy w Dbe. W latach siedemdziesitych, niespodziewanie splona jedyna kaplica w tej miejscowoci. Nie ustalono przyczyn. Nie znaleziono winnych. Temat wraca p wieku pniej, za spraw dziennikarza Semaja Dnoba, jego pasji i pewnego artykuu. Zaczynaj dzia si cuda. Miejsce akcji, oprcz tytuowych Kikow w wikszoci toczy si w Wieliszewie i Legionowie.
Do pobrania w formie elektronicznej
PDF --> Tutaj Dotychczas wpyno --> 00,00 z.
O S T A T N I i P I E R W S I - w ksice opisuj wiat oraz konsekwencje, jakie ponosi ludzko wynikajce z zaniedbania wiary w Boga. Irracjonalizm postaci, z jednej strony nie wychodzi poza ramy wyznaczone przez kanon Kocioa Katolickiego, z drugiej daje moliwo wczucia si w rol bohaterw w obliczu nadcigajcej apokalipsy. W tle poogi materializuje si posta demona. Determinuje ona zachowania i sytuacje, ktre w innej konfiguracji miejsca i czasu nigdy by nie nastpiy. Zrodzi si niespodziewana mio. Bd niesuszne oskarenia, ledztwo i bdzie te zaskakujce zakoczenie. Pocztek moe wydawa si trudny. Im dalej jednak zagbisz si w tekst, tym szybciej zacznie on pyn. Ksika nie jest moralitetem. Dziki niej mona zapa fajny dystans. Polecam. Naprawd warto.
Do pobrania w formie elektronicznej
PDF --> Tutaj Dotychczas wpyno --> 1245,00 z.

F R A K T A L E z klanu J O S H U Y - przedstawiam tutaj ryzykown teori, e Bg stworzy ludzi nie z mioci, ale z koniecznoci. Dopiero potem konieczno, przerodzia si w mio. Czy takie rzeczy dziej si atwo? Czy mog atwo dzia si rzeczy, ktrych sam Bg nie przewidzia? Oczywicie nie! Tutaj dowiesz si, kto zakocha si w Zbawicielu i dopilnowa, by podszed pod drzewo ywota. Wpltani w to zostali Kamcy oraz wszechpotny klan Kwakw. W ksice interpretuj we fabularyzowany sposb, przypowieci z Ewangelii. Pewne postaci, nazwy wasne, wydadz si ci znajome. Daleko poza matk Ziemi, sigam wyobrani. Wszechwiat jest ogromny. Dlatego akcja dzieje si w kilku galaktykach naraz. Dowiesz si, kto rzdzi na Genesis, co szczeglnego ma w sobie mgawica Nebularing oraz czego dotyczya awantura na Tebach. Potem bdziesz musia zmierzy si z pytaniem: czy tak postawiona teoria daje si obroni?
Do pobrania w formie elektronicznej
PDF--> Tutaj Dotychczas wpyno --> 896,00 z.

J E S Z C Z E raz O S T A T N I W okolicach Ziemi pojawia si kometa. Niestety nie jest to zwyka kometa. To jest ta sama, ktra "wystpuje" w ksie "Tansporter odpadkw". W wyniku pewnych powika, Ziemia powoli zamienia si w pustynie. Oglnowiatowy rzd, podejmuje decyzj o ewakuacji caej populacji. Bardzo szczytny cel. Nie dla wszystkich jednak wystarczy miejsca na ratunkowych promach. I tutaj zapisane s losy tych, ktrym si to nie uda. Dopenieniem tej pozycji, wisienk na torcie, jest ksika "wiat Secetona" oraz "Ostatni i Pierwsi"

C Z E R E N I O W A puszcza - jeli spotkalicie kiedykolwiek czowieka, ktry yje, jak si zdaje, w swoim wasnym wyimaginowanym wiecie, to posiadacie Pastwo pewien obraz takiej sytuacji. Co jednak, jeliby przesun granic wyobrani? Zatem, wyobracie sobie puszcz czereniow. Jak sign okiem wok, same wieloletnie i wysokie czerenie. Hektary hektarw. Czerenia za czereni. A w tej puszczy, pord czereniowych drzew, patrzcie dobrze! A ujrzycie Zakad Fryzjerski. Powanie. Zakad fryzjerski. Ta ksika jest o tym jak zrezygnowa z samego siebie dla innych.
Do pobrania w formie elektronicznej
PDF--> Tutaj Dotychczas wpyno --> 312,00 z.
transporter O D P A D K W Wszechwiat to nie jest bajka. Albo moe i jest. Ale w tej bajce, kto musi sprzta kosmiczny syf bytowania. "Transporter Odpadkw" opisuje prac kosmicznych mieciarzy. Czy odpowiedzialno zwizkw zawodowych, bdzie dziaa kiedy tak samo jak teraz? Pewnego dnia firma mieciarska, otrzymuje niecodzienne zlecenie. Na tyle niecodzienne, e trzech pracownikw firmy, nigdy nie wrci ju do swoich domw. A jeli wczeniej czytalicie "Czereniow Puszcz", to tutaj dowiecie si, skd wzi si w niej "ludzik".
WIAT S e c e t o n a Na planecie Seceton, yje dominujca rasa kosmitw. S inteligentni, sprawni fizycznie i nad wyraz przebiegli. Podbili wszystkie inne znane im rasy i zobyli ich terytoria. I wszystko byoby w najlepszym porzdku, gdyby pewnego dnia ich krl nie zapragn, poj za on najpikniejsz kobiet we Wszechwiecie. Aby znale kandydatk godn rki krla, z Secetona wyruszaj w kosmos cztery zespoy szpiegw. Szpiedzy odnajd IDEALN kobiet. Ale co si potem stanie ... tego nie mog ju zdradzi. Dopenieniem tej ksiki jest ksika pt. "Jeszcze raz, ostatni". Kolejno czytania dowolna. Proponuj przeczyta obydwie. Zrozumiesz wtedy, dlaczego niektre rzeczy zadziay si w taki a nie inny sposb.
Do pobrania w formie elektronicznej
PDF--> Tutaj Dotychczas wpyno --> 526,00 z.

Dlaczego nie ma linkw do innych ksiek?

Ksiki s ju napisane, wymagaj jednake wypolerowania. Wkrtce bd zamieszczone.
Pseudonim autorski: Sirmione Garda, poczta szerokabrama@gmail.com lub tel. 661-65-67-62

Na wydanie jednej ksiki w iloci 120 egz. (sownie sto dwadziecia), ale zajebista ndza. Potrzeba ok. 5 tys. pln. Z tego autor otrzymuje 14%. Jeli ksizka, w cyklu wydawnczym, osignie sum 20 z. To atwo policzy, e zarabiaj wszyscy ,(i tak gwniane pienidze, przy takim nakadzie) tylko nie ... autor. Od czego jednak trzeba zacz. Licz na was!

Gratyfikacje dla Was

Firma lub osoba prywatna, ktra wyoy pen kas na publikacj w/w ksiki, otrzyma wpis na OKADCE o brzmieniu: "Ksika zostaa wydana dziki finansowemu wsparciu pana/pani ..... / lub firmy XYZ."
Z cudami jest rnie. Zatem liczy si kada wpata. Osoba, ktra okae wsparcie, w postaci choby jednej zotwki, zostanie wymieniona z imienia i nazwiska, nazwy firmy, lub wspierajcego, wg. nazwy jak sam zaproponuje, na jej wewntrznej drugiej stronie.

Poniej warunki na jakich zaproponowano mi wydanie ksiki

Propozycja Warszawskiej Firmy Wydawniczej ul. Ratuszowa 11/5/19 03-450 Warszawa
___________________________

Odnonie wydania Pana ksiki, widz to w sposb nastpujcy: Format wydania - a5, pierwszy nakad ustalony byby na przynajmniej 120 egz. + 30 600pxrskich dla Pana.

Specyfikacja ksiki i kosztorys:
papier rodka offsetowy 80g
papier okadki kartonowy 250g
oprawa klejona, mikka, kolorowa; uszlachetnienie oprawy folia matowa lub byszczca
dostpny e-book
opracowanie redakcyjne: redakcja i korekta
opracowanie graficzne: prace nad okadk, skad i amanie tekstu

Caociowe koszty wydania ksiki po Pana stronie (wysoko potrzebnego dla nas dofinansowania) to: 5038 z brutto patne w dwch ratach, czyli zaliczka 30% oraz 70% patne dopiero przy odbiorze przez 600pxra egz. 600pxrskich, czyli po okoo 14-18 tyg. od momentu rozpoczcia prac wydawniczych.
Cena okadkowa ksiki byaby do ustalenia.
Czas realizacji wydania, od chwili otrzymania przez wydawnictwo kompletu materiaw, podpisania umowy i wpaty zaliczki w wysokoci trzydziestu procent, to w przypadku tej ksiki okres od 14 do 18 tygodni. Wszystkie szczegy zostan zreszt zawarte w umowie. To umowa o charakterze niewycznym, a wic w razie czego zachowuje Pan pene prawa do dysponowania swoim dzieem. 600pxrowi przysuguje a 14% zysku od ceny okadkowej od kadego sprzedanego egz. (50% to mara dystrybutorw i ksigarni).

Zaley nam na opracowaniu graficznym na wysokim poziomie, kluczowa jest take jako redakcji i korekty, wic w zalenoci od tematyki tekstu dobieramy redaktorw, ktrym bliska jest dana dziedzina.

Cz nakadu trafia do bibliotek. Wersje elektroniczne mona naby poprzez Publio.pl oraz szereg najwikszych serwisw z e-bookami.
Kada nasza ksika posiada nr ISBN.
To dystrybutor i ksigarnie decyduj o tym, ile ksiek zamawiaj i jak je eksponuj.

ZBIRKA TRWA BDZIE DO SKUTKU
W przygotowaniu: Projekt "Wiktor" oraz "Zota Rybka" :)


poczta:szerokabrama@gmail.com